logo

Hyran
Senast sista vardagen i månaden ska betalningen kommit från dig till oss. Om du saknar avi så går det bra att betala direkt till bankgiro 5917-9267 eller postgiro 649601-2. Ange i sådant fall ditt namn och lägenhetsnummer.

  ADMIN